Badehus med badstue på Blylaget Brygge

Badehus med badstue på Blylaget Brygge

Publisert av Inge Lehmann den 05.03.18. Oppdatert 11.04.18.

Styret i Blylaget Vel har gjennom flere år arbeidet med planer om å etablere et badehus med badstue på Blylaget Brygge. Dette er en langvarig prosess da Nesodden Kommune som er eier av Blylaget Brygge må gi sin godkjenning først. Mens det arbeides videre med dette, ønsker vi nå å kartlegge interessen og få innspill og tilbakemeldinger fra Blylagets beboere i saken. Vi setter pris på alle svar vi får inn.

Undersøkelsen er nå lukket. Vi takker for alle som har svart.

Hilsen

Styret i Blylaget Vel