Befaring på Linaro

Befaring på Linaro

Publisert av Inge Lehmann den 14.08.18.

Blylaget vel inviterte hele formannskapet i Nesodden Kommune til befaring på Linaro 19. juni 2018. Christian Hintze Holm og Tone Frønes meldte at de ikke kunne møte. Christian Hintze Holm skrev følgende: «Hei og takk for invitasjonen! Jeg kjenner området og Storegården godt, og jeg og mine partikolleger har gjentatte ganger tatt opp denne saken. Vi fikk også bevilget penger i budsjettet for flere år siden. Etter å ha etterspurt fremdrift i seks-syv år, og stadig blitt lovet snarlig handling, har jeg gitt opp denne saken. Men jeg håper vellet kan nå frem.»

Følgende politikere møtte: Liv Jessen (Ap), Anne-Berit Smørås (V) og Kjellaug Myhre (R). Vi så på Blylaget brygge, utedoen, den gamle hytta ved Blåskjellstranda, Storegården, det fra flyttede bolighuset og friområdet generelt.

Etter befaringen fikk jeg slik epost fra Liv Jessen: «Takk Lars. Fin omvisning - en avklaring MÅ komme.» og en slik epost fra Anne-Berit Smørås: «Hei og takk for befaring - her er hva det står i årsrapporten for 2017 som angår LINARO:

Årsrapport 2017 sak 060/18. Punkt 0500. LINARO mulighetsstudie og oppussing - budsjett 1.600.000 mill eks. Merverdiavgift. I teksten til punkt 0500 står:  prosjekt 0500 LINARO er satt på vent pga kapasitet samt nødvendige avklaringer om fremtidig bruk.»