Blylaget vil ikke være stykkevis og delt!

Blylaget vil ikke være stykkevis og delt!

Publisert av Inge Lehmann den 08.04.19.
Det har en god stund vært et uttalt ønske fra mange av dem som bor på Blylaget at den vesle bygda om lag midt på halvøyas østside mot Bunnefjorden, skulle inngå i sin helhet i Nesodden kommune, og ikke som nå delt mellom Frogn og Nesodden. Og nå kan det se ut som grensejustering får ny aktualitet, for følgende står å lese i et brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet«

På bakgrunn av innbyggerinitiativet og fylkesmannens tilråding, ber departementet Fylkesmannen i Oslo og Viken om å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Nesodden kommune og Frogn kommune, som omfatter Blylaget/Glenne grunnkrets.

"I dag er det altså slik at grensen mellom Frogn og Nesodden løper mange hundre meter langs den vesle bekken Hasla. Men et par hundre meter nordøst for Sagstua Auto skiller grensen lag med bekken, og går nordover før den ender i fjorden rett sør for Blylaget brygge. Det er dermed nærliggende å tenke seg at en mulig grensejustering kan bli sørover til bekkemunningen i Solbukta.– Hva er din kommentar til at departementet ber om utredning?– Det brevet du omtaler har jeg faktisk ikke sett, men vi er jo uansett veldig positive til en grensejustering på bakgrunn av at det var vårt initiativ, sier Lars Grimsgaard som leder ærverdige Blylaget vel i sitt 103. år.Han har ikke hørt noe siden i høst, og blir gledelig overrasket da Amta ringer ham med sakens nye vending:– Det har tatt litt tid, men det gjelder jo å være tålmodig slik at vi kan komme dit vi ønsker, slår Lars fast om kommunal tilknytning på Blylaget.– Det var generalforsamlingen for tre-fire år siden, som vedtok at vi ville søke om grensejustering slik at hele Blylaget ender i Nesodden, som for de fleste av de 70 medlemmene nok føles naturlig, utdyper Grimsgaard retningsvalget.

Bifall i nord
– Hvordan stiller du deg til grensejustering?– Jeg mener det samme som jeg har gjort, og det er nok stadig en tverrpolitisk enighet i Nesodden kommune om at dette er noe vi vil. Velforeningen har ønsket det i flere runder, og det gir jo mening, mener Nesoddens Ap-ordfører Truls Wickholm.– Hvorfor det?– Det er det flere gode grunner til. Hovedårsaken er som nevnt at et flertall av dem som bor der nettopp ønsker å bli innlemmet i Nesodden. Dessuten gir det mening med hensyn til skole- og valgkrets. Dette handler ikke om at Frogn kommune er en dårlig kommune, og at vi mener vi er bedre. Frogn sitt være eller ikke være, står vel ikke og faller på dette området, sier Truls litt spøkefullt, før han avslutter alvorlig:– Jeg håper virkelig en grensejustering lar seg gjennomføre, og at vi i fellesskap finner fram til gode løsninger.

Frafall i sør
– Har du endret mening om grensejustering?– Jeg ser at departementet ber fylkesmann å gå gjennom grensejustering etter gitte kriterier, men fra vår side er det ikke noe nytt som kommer fram. Derfor er nok Frogns standpunkt stadig at dette ikke er noe kommunen ønsker, fastholder Frogns Høyreordfører Haktor Slåke.– Så du og kommunestyret vil ikke snu i saken?– Nei, ikke så lenge det ikke bringes nye momenter til torgs. Men dette er jo en demokratisk rettighet som er helt grei, hevder Haktor.– Fylkesmannens utredning kan ende med tilråding, og instruksjon fra departementet?– Det er en mulig utgang det, ja, og da blir det en megling mellom Frogn og Nesodden slik det nylig var mellom Ski og Ås, sier Slåke.Uansett skal fylkesmannen dersom grensejustering anbefales, gi et klart og entydig forslag til ny kommunegrense overfor departementet. Dersom det skal være aktuelt med en grensejustering fra 1. januar 2021, må fylkesmannens utredning og tilrådning for øvrig ferdigstilles innen sommeren 2019.