Innkalling til generalforsamling 2020

Innkalling til generalforsamling 2020

Publisert av Lars Kristian Grimsgaard den 05.10.20. Oppdatert 07.06.22.

Søndag 11. oktober 2020 kl. 1400 er det generalforsamling for Blylaget vel på velhuset. Her kan du være med på å bestemme hva som skal skje i vellet framover. Les innkallingen i filvedleggene.

På grunn av koronasituasjonen kreves det påmelding til generalforsamlingen. Send navn, telefonnummer og hjemstedskommune til grimsgaard@online.no senest i løpet av fredag 9. oktober dersom du ønsker å delta. Det oppfordres til at kun en fra hver husstand deltar. Det er begrenset plass på velhuset for å opprettholde avstandskravene. Oversikten over påmeldte/frammøtte vil bli oppbevart i 14. dager for bruk ved eventuell smittesporing.