Klage på vedtak om reguleringsplan Bomansvik

Klage på vedtak om reguleringsplan Bomansvik

Publisert av Inge Lehmann den 04.04.18.
I oktober sendte styret en høringsuttalelse til Reguleringsplan Bomansvik. Nesodden Kommunestyre har i i møte 28.02.2018 i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, vedtatt reguleringsplanen uten å ta hensyn til våre uttalelser. Styret har derfor sendt en klage på vedtaket.

Her kan du lese mer om vedtaket!

Nedenfor finner du styrets høringsuttalelse og klagen på vedtaket.