Medlemskontingent 2017

Medlemskontingent 2017

Publisert av Inge Lehmann den 10.10.17.
I september sendte vi ut fakturaer til alle som står på vår medlemsliste, og som ikke hadde betalt kontingent for 2017.

Mange har betalt etter det, og det setter vi stor pris på.  Vi håper at de som ikke har betalt fortsatt vil være medlem, og betale kontingenten.

Medlemskontingent for 2017: kr 250,- 

Pengene innbetales til:

Blylaget Vel
c/o Lars Grimsgaard
Karl Pedersens vei 11
1459 NESODDEN

Kontonr 0530.49.92699

Med vennlig hilsen
Styret i Blylaget Vel