Sankthans

Sankthans

Publisert av Inge Lehmann den 20.06.18.

Vi har fått tillatelse fra Follo Brannvesen til brenning av Sankshansbål. 
Anders tenner bålet kl. 21.00.

Dessverre kan vår faste grillkokk John Even ikke stille opp i år, og ingen andre i styret har anledning til å steppe inn. Hvis noen andre har lyst til å påta seg oppgaven er det selvsagt veldig hyggelig. Gi i tilfelle beskjed så snart som mulig ved å sende en sms til 91 30 82 02.

Vi håper uansett at mange møter opp på brygga når bålet tennes kl. 21.00. Velkommen!