Skilting og merking Stupinn ­­‑ Blylaget

Skilting og merking Stupinn ­­‑ Blylaget

Publisert av Inge Lehmann den 27.05.18.
For å få en kanalisert bruk av markaområdene, merker, skilter og rydder Frogn Marka etter nasjonal standard. Hovedstien er interkommunal og går fra grensebekken Solbergelva i syd til bekken Hasla i nord. Totalt er det ryddet og skiltet 85 km med sti/løype i Frogn, med et 80 talls grunneieravtaler. 

Lørdag 19. mai hadde Lars Grimsgaard og Inge Lehmann fra styret en befaring med Trygve Gulliksen som er stiansvarlig for Frogn Marka. Blylaget er den siste tettbebyggelsen i Frogn som ikke har skiltet og merket adkomst inn på hovedstinettet i Frogn. Deler av trasévalget for stien/veien Stupinn – Blylaget ble gått. 

Mere informasjon kommer etterhvert.
skilt og karttavle (1).pdf