Trygg ferdsel!

Trygg ferdsel!

Publisert av Inge Lehmann den 07.07.22.

Kjære beboer på Blylaget og nærområdet.
Vi er nå inne i en tid hvor alt gror veldig fort. Vi som bor her er vel alle opptatt av at vi skal kunne ferdes sikkert, og slik det er nå enkelte steder så er det trafikkfarlig. Vi sender derfor ut en liten påminnelse om at vi alle har et ansvar med å klippe trær og busker som står på egen eiendom og hindrer god sikt.

Kommunes informasjon om Vegetasjon og frisikt:


Ønsker alle en trygg og fin sommer😎

Vennlig hilsen
Styret Blylaget vel