Varsling om Generalforsamling

Varsling om Generalforsamling

Publisert av Inge Lehmann den 15.04.18.
Søndag 6. mai kl. 15:00 - kl. 16.30 avholdes ordinær generalforsamling i Blylaget Vel.

Generalforsamlingen finner sted i Velhuset.

Forslag må være styret i hende senest 22. april.

Vedtekter for Blylaget Vel